Anställda

Anders Wennås VD

Anders Wennås
VD
Tel: 0702-64 41 60
E-post: acke@svagstromsbolaget.com

Jonny Lanz Arbetsledare

Jonny Lanz
Arbetsledare
Tel: 0702-64 41 62
E-post: jonny@svagstromsbolaget.com

Henrik Domberg

Henrik Domberg
Tel: 0702-64 44 75
E-post: henrik.d@svagstromsbolaget.com

Robert Sandqvist

Robert Sandqvist
Tel:  0702-64 41 77
E-post: robert@svagstromsbolaget.com

michel_de_leon

Michel De Leon
Tel: 0702-64 41 53
E-post: michel@svagstromsbolaget.com

Niklas F Kennbrant

Niklas F Kennbrant
Tel: 0702-64 41 65
E-post: niklas@svagstromsbolaget.com

Jim Eriksson

Jim Eriksson
Tel: 0702-64 41 66
E-post: jim@svagstromsbolaget.com

Anette Wennås Ekonomi

Anette Wennås
Ekonomi
Tel: 0706-18 26 35
E-post: anette@svagstromsbolaget.com

Martin Engström

Martin Engström
Tel: 0706-18 26 32
E-post: martin@svagstromsbolaget.com

Henrik Olaison

Henrik Olaison
Tel: 0706-18 27 22
E-post: henrik@svagstromsbolaget.com

andreas_andersson

Andreas Andersson
Tel: 0706-18 29 67
E-post: andreas@svagstromsbolaget.com

thumbnail_IMG_3140

Tim Tjäder
Tel: 0702-64 41 61
E-post: tim@svagstromsbolaget.com